อัญมณีหมายถึงอะไร ความเชื่อเป็นมายังไง

อัญมณี เป็นผลึกแร่ที่สวยงามมากที่โลกสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เราได้เชยชม ความงามนั้นจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ เนื่องจากอัญมณีมีความคงทน เรื่องราวของอัญมณีได้มีสะสมประวัติศาสตร์ของตัวมันเองมาช้านานแล้ว ตั้งแต่คริสตกาล ชาวยิวได้นำอัญมณีหลายชนิดไปประดับในตราประจำตำแหน่งของพระในศาสนายิว คนในยุคต่างๆ ได้ใช้อัญมณีบางชนิดเป็นเครื่องรางของขลัง ปกป้องคุ้มครองภัย

คนอินเดีย เชื่อว่า อัญมณีที่สำคัญแต่ละชนิดเป็นสัญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์ และ เครื่องประดับที่มีอัญมณีทั้ง 9 ชนิด นั้น จะช่วยปกป้องผู้สวมใส่จากอันตรายและจะนำโชคลาภมาให้แก่ผู้สวมใส่ด้วย ต่อมากษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆ เริ่มประดับอัญมณีมีค่าไว้ที่มงกฎ ในยุคต่อๆมา กษัตริย์นานาประเทศก็ใช้อัญมณีประดับอาภรณ์และปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบต่อกันมา แม้แต่วงการแพทย์ยังใช้อัญมณีบางชนิดเพื่อรักษาโรค เรื่องราวของอัญมณีถูกนำไปเชื่อมโยงกับวิชาโหราศาสตร์ อาทิ การกหนดอัญมณีประจำราศี และ อัญมณีประจำเดือนเกิด และมนุษย์ใช้อัญมณีเป็นเครื่องประดับเพื่อความสวยงาม เพื่อแสดงฐานะทางสังคม และใช้เป็นทรัพย์สินมาตั้งแต่โบราณกาลจวบจนถึงปัจจุบัน และ จะยังคงใช้ต่อไปในอนาคต

อัญมณี หมายถึง ผลึกแร่อนินทรีย์ ที่มีโครงสร้างเป็นผลึก และเมื่อนำมาเจียระไน และ ขัดมันให้ได้สัดส่วนตามมาตรฐานแล้วจะมีความสวยงาม คงทนถาวร หายาก และ ประกอบเป็นเครื่องประดับได้ อัญมณีประเภทนี้เรียกว่า ” อัญมณีอนินทรีย์” คำว่า อัญมณี ยังหมายรวมถึงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต และ ไม่มีรูปผลึก เช่น ปะการัง มุก อำพัน เป็นตัน

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pandoraaustralia.net/